Dom Natury

REGULAMIN OBIEKTU

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU OBOWIĄZUJĄCY GOŚCI

W DOMU NATURY W KARPACZU

 

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00,

  a kończy się o godzinie
  10:00 dnia następnego.

 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu za określoną ilość noclegów,

  zgodnie z ustalonym terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego

  wyjazdu niż w rezerwowanym terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

  Opłata rezerwacyjna - zadatek - pobierana jest w wysokości 30% ustalonej

  należności za pobyt.

 3. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, Gość pensjonatu powinien

  zgłosić w recepcji. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże pensjonatu i może być

  spełnione w miarę istniejących możliwości.

 4. Odwołanie rezerwacji nie wiążę pensjonatu do zwrotu wpłaconego zadatku, który

  przechodzi na rzecz Domu Natury, bez prawa jego zwrotu.

 5. Termin pobytu określony w rezerwacji jest wiążący, co oznacza, że Gośćma obowiązek

  uregulowania całej należności gotówką w dniu przyjazdu, z uwzględnieniem

  wcześniejszego zadatku.
  Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nocleg zapłacony,

  z którego gość chce zrezygnować z przyczyn niezależnych od nas.

 6. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu

  potwierdzenia tożsamości.
  Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią

  (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87

  poz.960).

 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00, co nie oznacza, że w

  innych godzinach dozwolone jest głośne zachowanie i powodowanie uciążliwości dla

  innych
  Gości.

 8. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który

  uiścił należną za pobyt opłatę.

 9. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie obiektu do godziny 22:00.

 10. Zastrzegamy sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług osobom

  naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie

  obiektu, a także prawo żądania natychmiastowego opuszczenia obiektu bez

  zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze

  pozostawione w pokojach
  , a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego

  pojazdu należącego do
  Gościa.

 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub

  zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy

  lub winy odwiedzających go gości.

 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa

  wpokojach nie wolno używać grzałek, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub

  aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie tych

  pomieszczeń. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz

  komputerowych.

 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w

  pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Gościa.
  W przypadku nie

  otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca,

  a następnie niszczone

 15. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych

  naszych
  Gości.

 16. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu.

  Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, nie

  możemy zagwarantować możliwości parkowania dla wszystkich
  Gości. Pierwszeństwo

  parkowania mają osoby niepełnosprawne.

 17. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Buty narciarskie

  należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.

 18. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy

  przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.

 19. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości obowiązuje ZAKAZ

  PALENIA
  w pokojach i apartamentach. Palenie jest dozwolone na zewnątrz w

  miejscu do tego wyznaczonym i oznakowanym.

 20. ZWIERZĘTA NIEAKCEPTOWANE!!!ze względu na zniszczenia , które zwierzęta

  wyrządziły jak i na liczne skargi Gości
  (pozostawione zwierzęta w pokoju dokonywały

  zniszczeń i zakłócały cisze w obiekcie).

 21. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.

  Po upływie terminu pobytu
  Gość jest zobowiązany do zamknięciu wynajmowanych

  pomieszczeń i pozostawić otrzymane klucze w recepcji.
  Za zgubienie klucza

  z pokoju
  Gość ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości 100 zł.

 22. Na życzenie Gościa pokój może zostać posprzątany oraz mogą zostać

  wymienione ręczniki. W tym celu należy uzgodnić tą dodatkową usługę

  z personelem.

 23. Zabrania się przebywania na balkonach dzieci do lat 9 bez opieki rodziców lub osób

  pełnoletnich. Prosimy nie wyrzucać śmieci przez balkon, w szczególności na teren

  nieruchomości sąsiednich. Odpady nie mieszczące się w kubłach będących na

  wyposażeniu pokoi prosimy gromadzić w workach foliowych (będących na

  wyposażeniu pokoju) i wystawianie ich na korytarz lub na zewnątrz.

 24. Właściciel obiektu zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi

  i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości

  i porządku w obiekcie. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać w recepcji.

 

Dokonując rezerwacji akceptujecie Państwo warunki powyższego regulaminu.

 

 

Życzymy miłego i spokojnego wypoczynku .

Panel klienta - Tenet - Serwisy Turystyczne
Dom Natury
Odkrywca Karpacza