[+48] 889 632 772

REGULAMIN

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU OBOWIĄZUJĄCY GOŚCI

W DOMU NATURY W KARPACZU

 

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.

 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu za określoną ilość noclegów, zgodnie z ustalonym terminem rezerwacji pokoju.
  W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
  Opłata rezerwacyjna - zadatek - pobierana jest w wysokości 30% ustalonej
  należności za pobyt.

 3. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, Gość pensjonatu powinien  zgłosić w recepcji. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże pensjonatu i może być spełnione w miarę istniejących możliwości.


 4. Odwołanie rezerwacji nie wiąże obiektu do zwrotu wpłaconego zadatku, który przechodzi na rzecz Domu Natury, bez prawa jego zwrotu.


 5. Termin pobytu określony w rezerwacji jest wiążący, co oznacza, że Gość ma obowiązek uregulowania całej należności w dniu przyjazdu, z uwzględnieniem wcześniejszego zadatku.
  Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nocleg zapłacony, z którego gość chce zrezygnować z przyczyn niezależnych od nas.

 6. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości. Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią
  (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87poz.960).

 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00, co nie oznacza, że w innych godzinach dozwolone jest głośne zachowanie i powodowanie uciążliwości dla innych Gości.

 8. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 9. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie obiektu do godziny 22:00.

 10. Zastrzegamy sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług osobom
  naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także prawo żądania natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.


 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze

  pozostawione w pokojach
  , a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.

 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa wpokojach nie wolno używać grzałek, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie tych  pomieszczeń. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz  komputerowych.

 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w

  pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Gościa.
  W przypadku nie

  otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

 15. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych
  naszych
  Gości.


 16. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu.

  Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Dla każdego pokoju lub apartamantu przypisane jest 1 miejsce parkingowe.

 17. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Buty narciarskie
  należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.

 18. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.

 19. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości obowiązuje ZAKAZ
  PALENIA
  w pokojach i apartamentach. Palenie jest dozwolone na zewnątrz w
  miejscu do tego wyznaczonym i oznakowanym.


 20. ZWIERZĘTA NIEAKCEPTOWANE!!! ze względu na zniszczenia , które zwierzęta wyrządziły jak i na liczne skargi Gości (pozostawione zwierzęta w pokoju dokonywały zniszczeń i zakłócały cisze w obiekcie).

 21. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.

  Po upływie terminu pobytu
  Gość jest zobowiązany do zamknięciu wynajmowanych pomieszczeń i pozostawić otrzymane klucze w recepcji. Za zgubienie klucza z pokoju Gość ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości 100 zł.

 22. Na życzenie Gościa pokój może zostać posprzątany oraz mogą zostać
  wymienione ręczniki. W tym celu należy uzgodnić tą dodatkową usługę z personelem.

 23. Zabrania się przebywania na balkonach dzieci do lat 9 bez opieki rodziców lub osób pełnoletnich. Prosimy nie wyrzucać śmieci przez balkon, w szczególności na teren nieruchomości sąsiednich. Odpady nie mieszczące się w kubłach będących na wyposażeniu pokoi prosimy gromadzić w workach foliowych (będących na wyposażeniu pokoju) i wystawianie ich na korytarz lub na zewnątrz.

 24. Właściciel obiektu zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi
  i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości
  i porządku w obiekcie. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać w recepcji.

 

Dokonując rezerwacji akceptujecie Państwo warunki powyższego regulaminu.

 

 

Życzymy miłego i spokojnego wypoczynku .